Bestia jako figura obcego


Abstrakt

The article describes the figures of a beast appearing in selected literary works against the background of the historical eras in which they were created. This makes it possible to analyse the symbolic layer of cultural topoi and thus identify the figure of the other depicted in such a monstrous manner that he becomes an inhumane phantom. Indicating the link between social reality and the fiction of the works of culture it creates makes it possible to explore the mechanisms of exclusion – which are guided by fear of the unknown, on the one hand, and allow self-identification and gaining collective identity through opposition to what is monstrous, on the other hand.


de France M.: Wilkołak, w: M. de France: Pieśni, przekład J. Dackiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959, s. 244–249.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (red.): Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972.

Janion M.: Wampir. Biografia symboliczna, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.

Leprince de Beaumont J-M.: Piękna i Bestia, przekład N. Jaskuła, Wydawnictwo Greg, Kraków 2018.

Marks K.: Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica, w: K. Marks: Kapitał, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

Meyer S.: Zmierzch, przekład J. Urban, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.

Nietsche F.: To rzekł Zaratustra, przekład S. Lisiecka, Z. Jaskuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Nietzsche F.: Z genealogii moralności, przekład L. Staff, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.

Ossowska M.: Etos rycerski i jego odmiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rice A.: Wywiad z wampirem, przekład T. Olszewski, Rebis, Poznań 1992.

Schmitt C.: Teologia polityczna i inne pisma, przekład M.A. Cichocki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012.

Shelley M.: Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, przekład P. Łopatka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2009.

Stoker B.: Dracula, przekład M. Wydmuch, Ł. Nicpan, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1993.

Trzynaldowski J.: Wokół pieśni ludowych braci Grimm, w: M. Garewicz, J. Kolbuszewski (red.): Kultura, literatura, folklor, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 82.

Winiarski D.: Wilkołak, Słowiański bestiariusz, <https://slowianskibestiariusz.pl/blog/bestiariusz/demony-lesne/wilkolak/> [dostęp: 22 czerwca 2018 roku].

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


Zakrzewska, K. (2018). Bestia jako figura obcego. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 23, 101-118. https://doi.org/10.35757/CIV.2018.23.06

Karolina Zakrzewska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8205-682X

Inne teksty tego samego autora