Cywilizacje w ujęciu Feliksa Konecznego a multikulturalizm we współczesnej Europie


Abstrakt

The aim of this thesis is to describe contemporary cultural problems in Europe using the category of historiosophy developed by Feliks Koneczny. The author discusses the division of civilisations in Europe as described by Koneczny and his ‘historical laws’ which concern mutual relations between these civilisations. Nowadays, Europe is an area where five civilisations mix. One of them has appeared in Europe due to the mass migration of the Muslim population. According to Koneczny, there can be no synthesis between civilisations and only a mixture of civilisations can emerge which will lead to an anti-civilisational status or a war. The current situation in Europe requires serious correction. The paper refers to a multi-civilisational phenomenon that was the Polish‑Lithuanian Commonwealth. Its two main pillars were a strong identity of the state and respect for civilisational minorities. The model of the Polish-Lithuanian Commonwealth seems to be the best solution for the present problems of the European Union.


Bezat P., Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2002, s. 59.

Frątczak A., Feliks Koneczny o państwie i wartościach, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2003, s. 67.

Gawor L., O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 127–128.

Grabowiec P., Model społeczeństwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000, s. 40–41.

Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Komitet Wydawniczy, Londyn 1981, s. 7.

Koneczny F., O ład w historii, Michalineum, Warszawa 1991, s. 13.

Koneczny F., O cywilizację łacińską, Wydawnictwo Onion, Lublin 1996, s. 3.

Koneczny F., Prawa dziejowe, Wydawnictwo Antyk, Komorów 1997, s. 35.

Koneczny F., Obronić cywilizację łacińską!, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2002, s. 43.

Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Wydawnictwo Antyk, Komorów 2002, s. 160–161.

Koneczny F., Bizantynizm niemiecki, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2005, s. 8.

Magierowski M., Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2013, s. 195.

Ratajczak M., Podróż międzykulturowości, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2014, nr 15, s. 209–210.

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-30


Kmieć, M. (2017). Cywilizacje w ujęciu Feliksa Konecznego a multikulturalizm we współczesnej Europie. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 199-224. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.10

Michał Kmieć 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska

Student politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przygotowuje pracę magisterską poświęconą myśli Gilberta Keitha Chestertona.