Prześniona rewolucja

Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Seria Historyczna, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 204Baczko B., Rewolucja. Władza, nadzieja, rozterki, przeł. W. Dłuski, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 11.

Budyta-Budzyńska M., Bezalternatywna, narzucona zmiana społeczna czy prześniona rewolucja? Na marginesie książki Andrzeja Ledera, „Kultura i Społeczeństwo” 2014, t. 58, nr 3.

Castells M., Władza komunikacji, przeł. J. Jedliński, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 49.

Engelking W., Zemsta słabych? Na marginesie „Prześnionej rewolucji” Andrzeja Ledera, „Kronos” 2015, nr 1 (32), s. 306–307.

Hobsbawm E., Wiek rewolucji 1789–1848, przeł. M. Starnawski, K. Gawlicz, Wydawnictwo KP, s. 173.

Nijakowski L., Rozkosz zemsty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 16.

Obirek S., sine titulo (recenzja książki Prześniona rewolucja), „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2015, nr 11, s. 715.

Przeperski M., Nie nasza rewolucja, „Znak” 2014, nr 710–711, s. 112.

Walas T., Genealogia klasy średniej z Lacanem w tle, „Nowa Dekada Krakowska” 2015, nr 1–2.

Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1945–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków – Warszawa 2012, s. 136.

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-30


Kisiała, D. (2017). Prześniona rewolucja. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 256-268. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.13

Danuta Kisiała 
Uniwersytet Warszawski  Polska

Doktorantka w Zakładzie Filozofii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad reklamą.