O możliwych związkach solidarności i społeczeństwa obywatelskiego

(Karolina Ciechorska-Kulesza, Radosław Kossakowski, Paweł Łuczeczko, red.: Kultura solidarności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa «Solidarności»)


Radzińska, J. (2013). O możliwych związkach solidarności i społeczeństwa obywatelskiego. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 15, 207-219. https://doi.org/10.35757/CIV.2013.15.12

Jowita Radzińska 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6187-636X

Doktorantka w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach pracy doktorskiej bada ideę solidarności.