Tam, gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej

(Richard Williamson, Kate Pichett: Duch równości)


Klimowicz, K. A. (2013). Tam, gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 15, 242-252. https://doi.org/10.35757/CIV.2013.15.15

Katarzyna Anna Klimowicz 
Uniwersytet Warszawski  Polska

Doktorantka w Zakładzie Filozofii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego.