Kim są Amerykanie?

(Samuel P. Huntington: Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej)


Oczkowska, Żaneta. (2007). Kim są Amerykanie?. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 10, 238-246. https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.13

Żaneta Oczkowska  szymonbrodka@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska

Absolwentka wydziałów prawa i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka (praca Rola podmiotowości w liberalizmie i komunitaryzmie), współpracuje ze Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak.Inne teksty tego samego autora