[1]
Markowska-Marczak, B. 2022. Neo-monadyzm Gabriela Tardeā€™a jako model ekonomii politycznej XXI wieku . Civitas. Studia z Filozofii Polityki. 29, (maj 2022), 79-103. DOI:https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.04.