[1]
Janik, M. 2022. Słowo wstępne: Polityczność panteizmu – w poszukiwaniu innej historii myśli politycznej. Civitas. Studia z Filozofii Polityki. 29, (maj 2022), 7-9. DOI:https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.01.