[1]
Kołodziejczyk, P. 2013. New Deal jako zjawisko rewolucyjne według The Revolution Was Gareta Garretta. Civitas. Studia z Filozofii Polityki. 15, (sty. 2013), 117-140. DOI:https://doi.org/10.35757/CIV.2013.15.06.