[1]
Wonicki, R. 2007. Trzy modele demokratycznego paƄstwa. Civitas. Studia z Filozofii Polityki. 10, (sty. 2007), 94-120. DOI:https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.06.