[1]
Marczewski, P. 2007. Szlachetny nihilizm a klasyczne pytanie filozofii polityki. Rozróżnienie na fakty i wartości w myśli politycznej Maxa Webera. Civitas. Studia z Filozofii Polityki. 10, (sty. 2007), 204-231. DOI:https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.11.