(1)
Markowska-Marczak, B. Neo-Monadyzm Gabriela Tardeā€™a Jako Model Ekonomii Politycznej XXI Wieku . c 2022, 29, 79-103.