(1)
Nalewajko, E.; Post, B. Kopiec Z Kredy. Co Proces Decyzyjny W Sprawie Reformy Szkolnictwa mówi O Polskiej Demokracji?. c 2018, 22, 265-293.