(1)
Guczalska, K. Carole Pateman I Feministyczna Dekonstrukcja Umowy społecznej. c 2017, 21, 187-205.