(1)
Breczko, J. Sprawozdanie Z Polemiki Leszka Kołakowskiego Z Józefem Marią Bocheńskim Na łamach „Kultury” Paryskiej Oraz Kilka wniosków dotyczących Filozofowania W ogóle. c 2019, 24, 67-54.