(1)
Czepiel, A. Przekleństwo Pragnienia półptaka. Radykalizm Polityczny według Bronisława Trentowskiego W kontekście współczesnym. c 2021, 28, 137-164.