(1)
Wonicki, R. Trzy Modele Demokratycznego paƄstwa. c 2007, 10, 94-120.