(1)
Marczewski, P. Szlachetny Nihilizm a Klasyczne Pytanie Filozofii Polityki. Rozróżnienie Na Fakty I wartości W myśli Politycznej Maxa Webera. c 2007, 10, 204-231.