Januszkiewicz, A. (2022). Polityczność pragnienia w myśli Spinozy: przeciwko antynomicznej interpretacji Leszka Kołakowskiego. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 29, 13-37. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.02