Janik, M. (2022). Słowo wstępne: Polityczność panteizmu – w poszukiwaniu innej historii myśli politycznej. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 29, 7-9. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.01