Guczalska, K. (2017). Carole Pateman i feministyczna dekonstrukcja umowy społecznej. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 21, 187-205. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.21.09