Augustyn, L. (2019). Życie w cieniu Wielkiego Inkwizytora. (Józef Tischner i Fiodor Dostojewski). Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 24, 41-66. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.04