Zakrzewska, K. (2017). Tajność a przestrzeń publiczna. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 99-118. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.05