Droś, A. (2019). Wojciech Dzieduszycki (1848–1909) – konserwatywny myśliciel i mędrzec na wzór grecki. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 24, 105-116. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.07