Mruszczyk, M. (2019). Fenomenologia polska przełomu XX i XXI wieku na obczyźnie. Kluczowe założenia fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 24, 135-152. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.09