Czepiel, A. (2021). Przekleństwo pragnienia półptaka. Radykalizm polityczny według Bronisława Trentowskiego w kontekście współczesnym. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 28, 137-164. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.28.02