Kołodziejczyk, P. (2013). New Deal jako zjawisko rewolucyjne według The Revolution Was Gareta Garretta. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 15, 117-140. https://doi.org/10.35757/CIV.2013.15.06