Haremska, K. (2019). Społeczny wymiar natury ludzkiej – konsekwencje i wyzwania. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 24, 155-170. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.10