Kaczorowski, P. (2012). Carl Schmitt o totalizmie i jego podmiocie. Prolegomena do rozważań o państwie totalitarnym. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 14, 69-118. https://doi.org/10.35757/CIV.2012.14.05