Kaczorowski, P. (2010). Uwagi o pojęciu państwa i suwerenności. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 12, 109-131. https://doi.org/10.35757/CIV.2010.12.05