Kaczorowski, P. (2007). „Dobre” społeczeństwo i państwo prawa. Prolegomena do konstytucji. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 10, 29-42. https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.02