Wonicki, R. (2007). Trzy modele demokratycznego paƄstwa. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 10, 94-120. https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.06