Marczewski, P. (2007). Szlachetny nihilizm a klasyczne pytanie filozofii polityki. Rozróżnienie na fakty i wartości w myśli politycznej Maxa Webera. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 10, 204-231. https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.11