DROŚ, A. Wojciech Dzieduszycki (1848–1909) – konserwatywny myśliciel i mędrzec na wzór grecki. Civitas. Studia z filozofii polityki, v. 24, p. 105-116, 30 cze. 2019.