MARCZEWSKI, P. Szlachetny nihilizm a klasyczne pytanie filozofii polityki. Rozróżnienie na fakty i wartości w myśli politycznej Maxa Webera. Civitas. Studia z Filozofii Polityki, v. 10, p. 204-231, 30 sty. 2007.