Markowska-Marczak, Barbara. 2022. „Neo-Monadyzm Gabriela Tarde’a Jako Model Ekonomii Politycznej XXI Wieku ”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 29 (maj), 79-103. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.04.