Josypenko, Serhij, i Steffen Huber. 2019. „Polski Kontekst Historii Filozofii ukraińskiej: Problemy I Perspektywy”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 24 (czerwiec), 27-40. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.03.