Breczko, Jacek. 2019. „Sprawozdanie Z Polemiki Leszka Kołakowskiego Z Józefem Marią Bocheńskim Na łamach «Kultury» Paryskiej Oraz Kilka wniosków dotyczących Filozofowania W ogóle”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 24 (czerwiec), 67-54. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.05.