Czepiel, Anna. 2021. „Przekleństwo Pragnienia półptaka. Radykalizm Polityczny według Bronisława Trentowskiego W kontekście współczesnym”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 28 (czerwiec), 137-64. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.28.02.