Kaczorowski, Paweł. 2007. „«Dobre» społeczeństwo I państwo Prawa. Prolegomena Do Konstytucji”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 10 (styczeń), 29-42. https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.02.