Marczewski, Paweł. 2007. „Szlachetny Nihilizm a Klasyczne Pytanie Filozofii Polityki. Rozróżnienie Na Fakty I wartości W myśli Politycznej Maxa Webera”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 10 (styczeń), 204-31. https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.11.