Januszkiewicz, A. (2022) „Polityczność pragnienia w myśli Spinozy: przeciwko antynomicznej interpretacji Leszka Kołakowskiego”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 290, s. 13-37. doi: 10.35757/CIV.2021.29.02.