Markowska-Marczak, B. (2022) „Neo-monadyzm Gabriela Tarde’a jako model ekonomii politycznej XXI wieku ”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 290, s. 79-103. doi: 10.35757/CIV.2021.29.04.