Janik, M. (2022) „Słowo wstępne: Polityczność panteizmu – w poszukiwaniu innej historii myśli politycznej”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 290, s. 7-9. doi: 10.35757/CIV.2021.29.01.