Wawrzynowicz, A. (2019) „Polska - wieczny projekt modernizacyjny?”, Civitas. Studia z filozofii polityki, 240, s. 13-26. doi: 10.35757/CIV.2019.24.02.