Guczalska, K. (2017) „Carole Pateman i feministyczna dekonstrukcja umowy społecznej”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 210, s. 187-205. doi: 10.35757/CIV.2017.21.09.