Augustyn, L. (2019) „Życie w cieniu Wielkiego Inkwizytora. (Józef Tischner i Fiodor Dostojewski)”, Civitas. Studia z filozofii polityki, 240, s. 41-66. doi: 10.35757/CIV.2019.24.04.