Breczko, J. (2019) „Sprawozdanie z polemiki Leszka Kołakowskiego z Józefem Marią Bocheńskim na łamach «Kultury» paryskiej oraz kilka wniosków dotyczących filozofowania w ogóle”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 240, s. 67-54. doi: 10.35757/CIV.2019.24.05.