Zakrzewska, K. (2017) „Tajność a przestrzeń publiczna”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 200, s. 99-118. doi: 10.35757/CIV.2017.20.05.