Mróz, T. (2019) „Polscy historycy filozofii greckiej w Atenach. Fascynacje i rozczarowania”, Civitas. Studia z filozofii polityki, 240, s. 85-104. doi: 10.35757/CIV.2019.24.06.